Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары

(2019-20 оқу жылының 13 қаңтарындағы ақпарат)

 

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары тобы бойынша:

1) В075-Кадастр және жерге орналастыру — 1 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

2) В066-Теңіз көлігі және технологиялары — 1 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

3) 5В071500-Теңіз техникасы және технологиялар — 2 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 3 орын;

4) 5В071200-Машина жасау — 3 курста (2017 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

5) 5В071500-Теңіз техникасы және технологиялар — 3 курста (2017 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

6) 5В071500- Теңіз техникасы және технологиялар — 4 курста (2016 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын.