«Педагогика» факультеті ПОҚ туралы мәлімет:

Аты-жөні, тегіЛауазымыБайланыс телефоныEmail.ru
 Факультет деканаты
1Кошимова Бибатпа Амирхановна«Педагогика» факультетінің деканы, филология ғылымдарының кандидаты, профессор87017056413bibatpa.koshimova

@yu.edu.kz

2Абишева Шарапат Сабитовна«Педагогика» факультеті деканының орынбасары, филология ғылымдарының кандидаты, доцент87014291229sharapat.abisheva

@yu.edu.kz

«Педагогикалық технологиялар» кафедрасы
3Айджанова Замира Жанадиловна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқарушы, педагогика ғылымдарының кандидаты87753553541

87772472469

zamira.aijanova

@yu.edu.kz

 4Аренова Асыл Хадыржановна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор87772107410arssyl.arenova

@yu.edu.kz

5Нурмухаметова Раушан Амирхановна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты87012459915raushan.nurmkhametova@yu.edu.kz
6Егенисова Алмажай Кулжановна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты87021237780almazhai.yegenisova@yu.edu.kz
7Кокшеева Зайни Таласовна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты87015550354zaini.kuksheeva

@yu.edu.kz

8Сапарбайкызы Шолпан«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты87013959864sholpan.saparbayikyzy

@yu.edu.kz

9Калиева Эльмира Измухановна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты87078263138elmira.kaliyeva@yu.edu.kz
10Баярыстанова Эльмира Темірхановна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты87014222739elmira.bayarystanova@yu.edu.kz
11Телепнева Надежда Николаевна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты87016735748nadezhda.telepneva@yu.edu.kz
12Жангозиева Манет Салыкбаевна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87012979842manet.zhangozieva@yu.edu.kz
13Жарылгасова Перуза Есенгалиевна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87016176774peruza.zharylgasova@yu.edu.kz
14Махметова Сауле Дюсеновна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87014976413saule.makhmetova@yu.edu.kz
15Бекенжан Жанилаш Бексиыковна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87053062507zhanilash.bekenzhan@yu.edu.kz
16Қабақова Мейрамгүл Балмановна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87011834975meyramgul.kabakova@yu.edu.kz
17Ерубаева Айтжамал Рамазановна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87013779747aitzhamal.erubayeva@yu.edu.kz
18Бердибаева Дина Ахметовна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87781465576dina.berdibaeva@yu.edu.kz
19Садуахасова Айгүл Бекежановна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87013583699aigul.saduakhasova@yu.edu.kz
20Акжигитова Назира Муратбаевна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87029208121nazira.akzhіgіtova @yu.edu.kz
21Ахметова Джамиля Бахытжановна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының доценті міндетін атқарушы, доктор PhD, психология87775528912a.jamilya.b@gmail.com
22Таджибаева Жибек Алдабергеновна«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87076890189zhibek.tajibayeva@yu.edu.kz
23Әбубәкір Жанерке Бахытқызы«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87085858903zhanerke.abubakir@ yu.edu.kz
24Қуатова Жансая Қуатқызы«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының оқытушысы, магистр87089484616zhansaya.kuatova@yu.edu.kz
«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасы
25Нигметова Гульмира Нагимовна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының меңгерушісі, физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент87014665995gulmira.nigmetova@yu.edu.kz
26Бижанова Карлыгаш Бактыбаевна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының доценті,  физика-математика ғылымдарының кандидаты87023506579karlygash.bizhanova@yu.edu.kz
27Диярова Ляззат Динишевна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының профессоры, физика-математика ғылымдарының кандидаты87013331947lyazzat.diyarova@yu.edu.kz
28Касаева Асылканым Жоламановна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы87012495434asylkhan.kasayeva@yu.edu.kz
29Таймуратова Лидия Унгарбаевна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының доценті,  физика-математика ғылымдарының кандидаты87013283106lydia.taimuratova@yu.edu.kz
30Урбисинова Батихан Туленжановна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы87781138728batihan.urbisinova@yu.edu.kz
31Кощанова Гулаш Рахметкызы«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының доценті,  педагогика ғылымдарының кандидаты87789942828gulash.koshchanova@yu.edu.kz
32Казбекова Бисенгуль Козбагаровна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының доценті, физика-математика ғылымдарының кандидаты87787018950bisengul.kazbekova@yu.edu.kz
33Кулжагарова Базаргуль Табылгановна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының доценті,  физика-математика ғылымдарының кандидаты87015306838bazargul.kulzhagarova@yu.edu.kz
34Туркменбаев Асет Бекболатович«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының доценті,   педагогика ғылымдарының кандидаты87085402074asset.turkmenbaev@yu.edu.kz
35Шаленова Салима Муратовна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы87022676738salima.shalenova@yu.edu.kz
36Асилбаева Рахила Бекмуратовна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы87071950766rahila.asilbaeva@yu.edu.kz
37Калиева Гулжан Абужаровна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының доценті,

педагогика ғылымдарының кандидаты

87787018950guljan.Kaliyeva @yu.edu.kz
38Тажигулов Байдеш Тунбаевич«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы

физика-математика ғылымдарының кандидаты

87051618383baidesh. Tazhigulov

@yu.edu.kz

39Кулиманова Маржан Рахашевна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының доценті,

физика-математика ғылымдарының кандидаты

87014719494marzhan.kulimanova

@yu.edu.kz

40Сагындикова Эльвира Умировна«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты87782218073elvira.sagindykova@yu.edu.kz
41Умирбаева Зоя Чикибаевна«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының доценті, биология ғылымдарының кандидаты87013908009zoya.umirbaeva@yu.edu.kz
42Кожамжарова Латипа Сейдахметқызы«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының профессоры, биология ғылымдарының кандидаты87292425725latipa.kozhamzharova@yu.edu.kz
43Бажиков Коптлеу Туркменбаевич«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының доценті

физика-математика ғылымдарының кандидаты

87476166329koptleu.bazhikov@yu.edu.kz
44Иманбаева Ақжунис Алтаевна«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының доценті, биология ғылымдарының кандидаты87292425725akzhunis.imanbaeva@yu.edu.kz
45Жаулина Анар Нұрғожаевна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы, магистр87292425725anar.zhaulina@yu.edu.kz
46Джарасова Динара«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы87292425725dinara.zhasarova@yu.edu.kz
47Абдикеримова Эльмира Алтынбековна«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты87292425725elmira.abdikerimova@yu.edu.kz
48Шуакбаева Рахат Сарсенгалиевна«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты87013923365rakhat.shuakbaeva@yu.edu.kz
49Урбисинова Гулзира Орынбасаровна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы87014804846gulzira.urbisinova@yu.edu.kz
50Жилкишбаев Асхат Асылханович«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы87773006931Askhat.zhilkishbayev@ yu.edu.kz
51Сагиндыкова Эльвира Умировна«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты87782218073elvira.sagindykova@yu.edu.kz
52Кожамжарова Латипа Сейдахметқызы«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының профессоры, биология ғылымдарының кандидаты87784216369latipa.kozhamzharova@yu.edu.kz
53Иманбаева Ақжунис Алтаевна«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының доценті, биология ғылымдарының кандидаты87292431067akzhunis.imanbayeva@yu.edu.kz
54Умирбаева Зоя Чекебаевна«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының доценті, биология ғылымдарының кандидаты87013908009zoya.umirbaeva@yu.edu.kz
55Мамаева Жантуре«Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының доценті, биология ғылымдарының кандидаты87012475330
56Мухашева Марзия«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы87022867427Kaisarsabira2003@mail.ru
57Базаров Бисен Кадырбаевич«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы87019059230Bazarov.bissen@yu.edu.kz
58Жарасова Динара Нурлановна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының аға оқытушысы87017467886dynara_zharassova@mail.ru
59Муратбекова Назира Жарасовна«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының  аға оқытушысы87754254444nazira02.16@bk.ru
60Екібаева Гүлзада Нұрланқызы«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының  оқытушысы87759980628Ergali.muratov

@mail.ru

61Бажиков Коптлеу Туркменбаевич«Жаратылыстану ғылымдары»  кафедрасының доценті

физика-математика ғылымдарының кандидаты

87088118862koptleu.bazhikov@yu.edu.kz
«Қазақ филологиясы» кафедрасы
62Отарова Акмарал Нургожаевна«Қазақ филологиясы» кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, доцент87013384972akmaral.otarova@yu.edu.kz
63Нурдаулетова Бибайша Ильясовна«Қазақ филологиясы» кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының докторы87014190719bibaysha.nurdauletova@yu.edu.kz
64Кабылов Адилет Дыбысович«Қазақ филологиясы» кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының кандидаты87011702045kabilov.adilet@yu.edu.kz
65Кобланов Жоламан Таубаевич«Қазақ филологиясы» кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының кандидаты87787049617zholaman.koblanov@yu.edu.kz
66Қамарова Нағбду Сұлтансихқызы«Қазақ филологиясы» кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының кандидаты87019106768nabdu.kamarova@yu.edu.kz
67Жеткизгенова Алия Тугелбаевна«Қазақ филологиясы» кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты87016526875aliya.zhetkizgenova@yu.edu.kz
68Каримсакова Бактигул Абдимухановна«Қазақ филологиясы» кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты87782221500baktigul.karimsakova@yu.edu.kz
69Алтыбаева Гулдана Кулбатыровна«Қазақ филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87029964490guldana.altybayeva@yu.edu.kz
70Дуйсенова Камар Есбосынкызы«Қазақ филологиясы» кафедрасының оқытушысы, магистр87011383861kamar.duisenova@yu.edu.kz
«Ағылшын филологиясы» кафедрасы
71Стамгалиева Назым Кушековна«Ағылшын филологиясы» кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор87013621032nazym.stamgaliyeva@yu.edu.kz
72Конисбаева Сания Ишановна«Ағылшын филологиясы» кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты87013918696saniya.konisbayeva@yu.edu.kz
73Берсугурова Нурболсын Базарбаевна«Ағылшын филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87787036839nurbolsyn.bersugurova@yu.edu.kz
74Конаршаева Айнаш   Атабаевна«Ағылшын филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы87011323175ainash.konarshayeva@yu.edu.kz
75Утесова Кымыз Усеновна«Ағылшын филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы87013610746kymyz.utessova@yu.edu.kz
76Мендибаева Ушыга

Шерипбаевна

«Ағылшын филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы87023192090ushuga.mendibayeva@yu.edu.kz
77Сапарова Айгул Имангалиевна«Ағылшын филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы87029101536aigul.saparova@yu.edu.kz
78Юсимбаева Салиха

Хасановна

«Ағылшын филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы87016430751salikha.yussimbayeva@yu.edu.kz
79Бисенгазиева Джанлхан Атагалиевна«Ағылшын филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы87014279754janlkan.bissengaziyeva@yu.edu.kz
80Кошева Рахат Бақтыбаевна«Ағылшын филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы87026976019rakhat.koshaeva@yu.edu.kz
81Рзабекова Айкөркем Серікқызы«Ағылшын филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы87477356055aikorkem.rzabekova@yu.edu.kz
82Игдирова Оралай Бокенбаевна«Ағылшын филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы87751959015oralay.igdirova@yu.edu.kz
83Төрешева Салтанат Тимурқызы«Ағылшын филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы87073231197saltanat.toreshova@yu.edu.kz
«Қазақстан тарихы»  кафедрасы
84Абланова Эльвира Амангельдиевна«Қазақстан тарихы»  кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент87021199397elvira.ablanova@yu.edu.kz
85Жаулин Кикбай Минбаевич«Қазақстан тарихы» кафедрасының профессоры, саяси ғылымдарының докторы87759557000kikbay.zhaulin@yu.edu.kz
86Бекешов Сарсенгали Сагизбаевич«Қазақстан тарихы» кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты87014750854sarsengali.bekeshov@yu.edu.kz
87Бекенжанова Айнаш Алтынмұратқызы«Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы87025000472ainash.bekenzhanova@yu.edu.kz
88Қамиева Гүлфарида Бағытжанқызы«Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы87017700326gulfarida.kamiyeva@yu.edu.kz
89Өтесова Гүлнар Екпінқызы«Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы87786654273gulnar.otessova@yu.edu.kz
90Бисенова Лаура Есеновна«Қазақстан тарихы» кафедрасының доценті, техника ғылымдарының кандидаты87021160832laura.bissenova

@yu.edu.kz

91Демеев Ахмет Демеевич«Қазақстан тарихы» кафедрасының доценті, география ғылымдарының кандидаты87781179506achmet.demeev@yu.edu.kz
92Жидебаева Айнур Ерболатовна«Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы87011361986ainur.zhidebayeva@yu.edy.kz
93Серикбаева Айгул Кожамуратовна«Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы87016265589aigul.serikbayeva@yu.edy.kz
94Исаева Ляззат Ныгметовна«Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы87022968188lyazzat.issayeva@yu.edu.kz
95Агниязова Айжан«Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы87753333955aizhan.agniyazova@yu.edu.kz
96Кыйзатова Сандугаш Мараткызы«Қазақстан тарихы» кафедрасының оқытушысы87754190849sandugash.kyizatova@yu.edu.kz
97Ерманова Нұргүл Ізтұрғанқызы«Қазақстан тарихы» кафедрасының оқытушысы87089793869nurgul.yermanova@yu.edu.kz
98Байжанова Мадина Сырлыбаевна«Қазақстан тарихы» кафедрасының оқытушысы87755337613madina.baizhanova@yu.edu.kz
«Орыс филологиясы» кафедрасы
99Адамбаева Гулбаршын Минбаровна«Орыс филологиясы» кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты87787019068gylbarshyn.adambayeva@yu.edu.kz
100Блатова Саньят Мустафаевна«Орыс филологиясы» кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты87074774984sanyat.blatova@yu.edu.kz
101Куатова Гульзира Абубакировна«Орыс филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87782221576gulzira.kuatova@yu.edu.kz
102Битикова Алмагуль Исмаиловна«Орыс филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87013650718almagul.bitikova@yu.edu.kz
103Каметова Раушан Маратовна«Орыс филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87013341911raushan.kametova@yu.edu.kz
104Машырыкова Гулбаршын Онайбаевна«Орыс филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы, магистр87757147118gylbarshyn.mashyrykova@yu.edu.kz
105Жумабекова Талшын Даулетбайқызы«Орыс филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы+77753727269zhumabekova.talshyn@yu.edu.kz
106Лосева Ирина Эдуардовна«Орыс филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы,магистр87051791535irina.loseva @yu.edu.kz
107Кадырова Гулнар Урынбасаровна«Орыс филологиясы» кафедрасының оқытушысы87016145510gulnara.kadyrova@yu.edu.kz
108Баитова Лида Темирхановна«Орыс филологиясы» кафедрасының оқытушысы+77015632393lida.baitova@yu.edu.kz

Сұрағыңыз болса: