ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ІСІ ЖӨНІНДЕГІ ПРОРЕКТОР

ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫС ЖӘНЕ ИНТЕРНАЦИЯЛАНДЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ПРОРЕКТОР

Нұрмағанбет Ермек Талантұлы

ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ЖӨНІНДЕГІ ПРОРЕКТОР