«Экономика және құқық» факультеті ПОҚ туралы мәлімет:

Аты-жөніЛауазымыТелефон нөміріЭлектронды почтасы
«Экономика» кафедрасы
1.Омарова Айжан Игиликовна«Экономика» кафедрасының меңгерушісі, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент+7 (701) 673-34-38aizhan.omarova@yu.edu.kz
2.Аманиязова Гулимай Демегеновна«Экономика және құқық» факультетінің деканы, экономика ғылымдарының кандидаты, профессор+7 (701) 111-72-25gulimay.amaniyazova@yu.edu.kz
3.Досмамбетова Фариза КисаевнаЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент+7 (778) 557-07-70fariza.dosmambetova@yu.edu.kz
4.Естурлиева Айгуль ИкласовнаЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент+7 (747) 616-80-28aigul.yesturliyeva@yu.edu.kz
5.Конысбаева Айымжан АйтуаровнаЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент+7 (778) 985-66-66aiymzhan.konysbayeva@yu.edu.kz
6.Кошимова Мира АмихановнаЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент+7 (702) 901-16-56mira.koshimova@yu.edu.kz
7.Бекбергенова Жулдыз ТелегеновнаАға оқытушысы+7 (747) 985-63-93zhuldyz.bekbergenova@yu.edu.kz
8.Аншаева Дана ИшанбаевнаАға оқытушысы+7 (701) 770-88-12dana.anshayeva@yu.edu.kz
9.Таскараева Майра БакыбаевнаАға оқытушысы+7 (701) 052-39-99maira.taskarayeva@yu.edu.kz
10.Тажиева Индира ТаргыновнаАға оқытушысы+7 (778) 703-89-03indira.tazhiyeva@yu.edu.kz
11.Кадыргалиева Назгул ГадилжановнаАға оқытушысы+7 (702) 684-30-32nazgul.kadyrgaliyeva@yu.edu.kz
12.Утебалиева Дина БорисовнаАға оқытушысы+7 (702) 432-89-89dina.utebaliyeva@yu.edu.kz
13.Алибеков Дастан СериккалиевичАға оқытушысы+7 (702) 400-49-33dastan.alibekov@yu.edu.kz
14.Тасболатова Акжаркын АбаевнаАға оқытушысы+7(701) 514-46-64akzharkyn.tasbolatova@yu.edu.kz
«Менеджмент» кафедрасы
1Имашова Жұлдыз Давитовна«Менеджмент» кафедрасының меңгерушісі, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент8707 720 92 31imashova_zh@mail.ru
2Кизимбаева Ажар БуркитовнаЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент8701 393 46 49kizimbaeva@mail.ru
3Саймагамбетова Гаухар АмангельдиевнаЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент8701 533 53 05gauhar1973@mail.ru
4Еркулова Гульмира СериковнаЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент8707 771 60 50gulmiraerkulova@mail.ru
5Бермухамедова Галия БериковнаЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент8777 203 93 91galiya_liya@mail.ru
6Бодаухан ГулбагдаЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент8702 129 17 23gulya_b_06@mail.ru
7Таскинбайкызы ЖанаргүлАға оқытушы8702 310 60 66zhanargul_76@mail.ru
8Косымбаева Шынар ИсабековнаАға оқытушы8702 971 46 36shnok@mail.ru
9Кирбасова Лейла ГабитовнаАға оқытушы8701 323 10 23amlm13@mail.ru
10Аманчаева Куралай РакатовнаАға оқытушы8701 654 39 83kuralay2006@mail.ru
11Сагиндикова Айнур КадыргалиевнаАға оқытушы8701 29748 83ain.sagindikova@mail.ru
12Абдиева Саясат РахметовнаАға оқытушы8702 109 72 22s.abdieva@mail.ru
«Қаржы, есеп және аудит» кафедрасы
1Бибигуль Саубетова«Қаржы, есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент87013981367bibigul.saubetova@yu.edu.kz
2Кисаева ЗульфияАға оқытушы87013920765kissayeva.zulfiya@yu.edu.kz
3Петросянц ТатьянаАға оқытушы87052014318petrossyantc.tatyana@yu.edu.kz
4Нигметова ГульжанЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент87014658555nigmetova.gulzhan@yu.edu.kz
5Бисенова ГульнарЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент87718138980bissenova.gulnar@yu.edu.kz
6Абдешов ДауленЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент87779487299abdeshov.daulen@yu.edu.kz
7Кадырова ГульжиянЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент87022496026kadyrova.gulzhiyan@yu.edu.kz
8Карашаев ДосанАға оқытушы87013594315karashayev.dossan@yu.edu.kz
9Жадигерова ОнайханЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент87015221322zhadigerova.onaikhan@yu.edu.kz
10Какимжанов ЗайнельЭкономика ғылымдарының кандидаты, доцент87772941240kakimzhanov.zainel@yu.edu.kz
11Сатанбаева АлматайАға оқытушы87019808252satanbayeva.almatay@yu.edu.kz
12Сутбаева РайханАға оқытушы87014927510sutbayeva.raikhan@yu.edu.kz
«Құқықтану» кафедрасы
Аты-жөніЛауазымыТелефон нөміріЭлектронды почтасы
1Абилшеева Рысгул«Құқықтану» кафедрасының меңгерушісі, заң ғылымдарының кандидаты доцент,87017784558rysgul.abilsheyeva@yu.edu.kz
2Алибеков СериккалиЗаң ғылымдарының кандидаты, доцент87014257528serikkali.alibekov@yu.edu.kz
3Акберов ЗакирАға оқытушы87014271967zakir.akberov@yu.edu.kz
4Абдукаримова ЖанарЗаң ғылымдарының кандидаты, доцент87017489161zhanar.abdukarimova@yu.edu.kz
5Дуисова АкканымАға оқытушы87013760914akkanym.duissova@yu.edu.kz
6Ауешова БагдатЗаң ғылымдарының кандидаты, доцент87786125735bagdat.auyeshova@yu.edu.kz
7Кобегенова ГульмираАға оқытушы87028406622gulmira.kobegenova@yu.edu.kz
8Ахметова БагитАға оқытушы87013638524bagit.akhmetova@yu.edu.kz
9Усенбаева АсемгульАға оқытушы87783999978assemgul.ussenbayeva@yu.edu.kz
10Кулбаева МайяАға оқытушы87014776570maiya.kulbayeva@yu.edu.kz
11Таналинова АйманЗаң ғылымдарының кандидаты, доцент87017207919aiman.tanalinova@yu.edu.kz
12Керимов БауыржанАға оқытушы87013835290bauyrzhan.kerimov@yu.edu.kz
13Медиханова АкмаралТарих ғылымдарының кандидаты, доцент87077443016akmaral.medikhanova@yu.edu.kz
14Садуакасова ЛаззатЗаң ғылымдарының кандидаты, доцент87013501346lazzat.saduakassova@yu.edu.kz
15Нуршалов АйбекАға оқытушы87016000345aibek.nurshalov@yu.edu.kz

Сұрағыңыз болса: