НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰЖАТТАР

Жоғары оқу орындарының профессор-оқытушы құрамы мен ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстық орналастыру туралы ережесі
Әкімшілік-басқару, оқу-көмекші және кіші қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстық орналастыру туралы ережесі
Тағылымдамадан, алдын-ала оқытудан, нұсқама беруден, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімді тексеруден өту тәртібі жөніндегі нұсқаулық
Еңбек тәртіптемесінің қағидалары
Этика, қызметтік тексеру жүргізу және университет қызметкерлеріне тәртіптік жазаны қолдану туралы ережесі
Жұмыскерлер мен білім алушылардың бірлескен мәдениет кодексі
Ш. Есенов атындағы КМТИУ-нің 2017-2020 жылдарға арналған ұжымдық шарт
Ш. Есенов атындағы КМТИУ-нің жұмыскерлері үшін 2017-18 оқу жылына арналған әлеуметтік қоржын
Университет қызметкерлерінің және білім алушылардың академиялық адалдық кодекс ережелері
Ш. Есенов атындағы КМТИУ-нің жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары және бөлім ережелері