Әскери кафедраға іріктеу шарттары:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 118 11.02.2013 ж. (79-бап)азаматтарды әскери қызметке даярлау, ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ бастапқы әскери дайындықтыңоқу-материалдық базасын қалыптастыру белгіленген Ережелердің талаптарына сәйкес, жасы 27 дейінгістуденттер Қазақстан Республикасының азаматтарыәскери қызметке денсаулық жағдайы бойынша жарамды әскери даярлыққа тартылады.
Студенттердін әскери дайындыққа өтуге үшін іріктеу комиссиясы олардың ЖОО басшысының атына ұсынылған жеке өтініштері бойынша іріктеу жүргізеді.

Студенттерді іріктеу кезінде мыналар ескеріледі:
• жергілікті басқару органдардың әскерге шақыру комиссиясының медициналық куәландыру нәтижелері;
• әскери оқу орындарынатүсетін талапкерлер үшінбелгіленген дене шынықтыру даярлығы нормативтерді орындау бойынша нәтижелері;
• психологиялық тестілеудің нәтижелері;
• оқу орнындағы студенттің үлгерімінің емтихан тапсыру нәтижелері бойынша айқындалатынорташа баллдары.

Бұл көрсеткіштер іріктеу комиссиясының мәжілісінде қаралады. Іріктеу комиссиясының хаттамасы негізінде әскери кафедра бастығының ұсынысы бойынша студенттерді әскери даярлыққақабылдауы Жоо басшысымен жүргізіледі.

Әскери оқу орындарынатүсетін талапкерлер үшінбелгіленген дене дайындығыбойынша бағалау көрсеткіштері:

Тесттердің мазмұны

Тесттің бағасы

Өте жақсыжақсықанағ.

1.

100 м жүгіру (секунд)

14,6

15,6

16,2

2.

3000 м жүгіру (минут)

12,45

13,10

14,10

3.

Турниккетартылу (рет)

11

9

5