Мониторинг Орталығы

Мониторинг орталығы  қызметінің негізгі мақсаты – белгіленген арналар мен жүйелер бойынша жедел ақпарат алуды ұйымдастыру (Macroscop, Perco, Универ, Moodle), техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыруды (сандық және аналогтық бейнекамераларды) және МО аппараттық кешенін алдын-алуды қамтамасыз етеді.

Мониторинг Орталығының негізгі міндеттері

  • Power BI бағдарламасында графика ретінде Univer және Perco жүйелерінің дерекқорынан ақпаратты бақылау және көрсету.
  • GPS модулі арқылы Yessenov University-нің көлік құралдарын бақылау мониторингі
  • Ұйымның немесе бас ұйымның мүддесіне орай дауыс арналары бойынша ақпараттар мен жолдауларды өңдеу. Сондай-ақ, интернет-чат хабарлары (telegram, instagram және т.б.) режимімен жұмыс жасайтын, электрондық және әдеттегі пошта өтініштері бойынша өңдейтін Call-орталығы.
Ақтау қаласы, 32 ш.а., Есенов университет, 1 қабат, 106 кабинет
8(7292) 78-87-88 (240)