Факультеттер

Көлік және құрылыс факультеті

Көлік және құрылыс факультетінде мамандарды даярлау бакалавриат, магистратура бойынша екі деңгейде жүзеге асырылады. Оның ішінде 8 мамандық бойынша бакалавр, 2 мамандық бойынша магистранттар дайындалады.

Мұнай және газ факультеті

Мұнай және газ факультетінде мамандарды даярлау бакалавриат, магистратура және докторлық бойынша үш деңгейде жүзеге асырылады. Оның ішінде 8 мамандық бойынша бакалавр, 6 мамандық бойынша магистранттар және 3 мамандық бойынша докторанттар дайындалады.

Педагогика факультеті

Педагогика факультетінде мамандарды даярлау бакалавриат, магистратура және доктарантура бойынша үш деңгейде жүзеге асырылады. Оның ішінде 9 мамандық бойынша бакалавр, 4 мамандық бойынша магистранттар және 2 мамандық бойынша докторанттар дайындалады.

Экономика және құқық факультеті

Экономика және құқық факультетінде мамандарды даярлау бакалавриат және магистратура бойынша екі деңгейде жүзеге асырылады. Оның ішінде 7 мамандық бойынша бакалавр, 2 мамандық бойынша магистранттар дайындалады.

Әлеуметтік-гуманитарлық дайындық факультеті

Әлеуметтік-гуманитарлық дайындық факультетінде мамандарды даярлау бакалавриат деңгейінде жүзеге асырылады. Аталмыш факультет аясында 3 мамандық бойынша бакалавр дәрежесі беріледі.