Bachelor

Pedagogy and methods of primary education

Pedagogy and psychology

Maths
Математика - Информатика
Математика - Физика
Физика - Информатика

Physics

Biology

Geography

Kazakh language and literature

Foreign languages: two languages

Translation studies

Russian language and literature

History

Computer Sciences

Магистратура

Pedagogy and methods of primary education

Pedagogy and psychology

Kazakh language and literature

Maths

Physics

Computer Sciences

Russian language and literature

Докторантура (PhD)

Pedagogy and psychology

Philology

Ғылыми зерттеу жұмыстары

«Педагогика» факультетінде ғылыми-зерттеу бағыттар бойынша жоспарлы түрде ізденіс жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде қазақ мәдениеті мен ғылымының, соның ішінде Маңғыстау өңірінің ғылыми әлеуетінің қалыптасуы мен дамуына үнемі атсалысып келеді.

Халықаралық қатынас

«Педагогика» факультеті шетелдің алдыңғы қатарлы оқу орындарымен, ғылыми орталықтарымен, атап айтқанда АҚШ, Ресей, Германия, Болгария, Беларусь, Польша, Түркия, Литва т.б. елдермен қарым-қатынас орнатқан. Оқытушылар мен білімалушылардың «Болашақ» халықаралық бағдарламасы бойынша ғылыми тағлымдамадан өтуіне және академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуына барлық мүмкіндіктер жасалған.

Тәрбие жұмысы

«Педагогика» факультетінде тәрбие жұмысы «Тәрбие жұмысының Тұжырымдамасы» негізінде жүргізіледі. Басым бағыттар:1) Қазақстандық патриоттық тәрбие және азаматтық, құқықтық тәрбие; 2) Рухани-адамгершілік тәрбие; 3) Ұлттық тәрбие; 4) Отбасылық тәрбие; 5) Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие; 6) Полимәдениеттік және көркем-эстетикалық тәрбие; 7) Танымдық тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі; 8) Дене тәрбиесі және салауатты өмір салты тәрбиесі.