Босаған білім беру гранттары туралы

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да жоғары бі лім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары

(2019-20 оқу жылының 1 сәуіріндегі ақпарат)

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары

(2019-20 оқу жылының 13 қаңтарындағы ақпарат)

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары

(2018-19 оқу жылының 3 маусымындағы ақпарат)

Ш. Есенов атындағы КМТИУ ғылыми кеңесінің отырысында білім алушылардың жоғары білім алу үрдісінде босаған ваканттық білім беру грантына ауысуы туралы сұрақты қарастыру нәтижесі

2017 жылғы 8 маусымда Ш. Есенов атындағы КМТИУ ғылыми кеңесінің отырысында жоғары білім алу үрдісінде босаған ваканттық білім беру грантына ауысу туралы өтініш берген төмендегі білім алушылардың факультет деканаттарына тапсырылған құжаттары қаралды:

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттары (2016-17 оқу жылғы 1 маусым бойынша ақпарат)

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттары (2016-17 оқу жылғы 1 маусым бойынша ақпарат)

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттары (2016-17 оқу жылғы 1 мамыр бойынша ақпарат)

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттары (2016-17 оқу жылғы 1 мамыр бойынша ақпарат)

Ваканттық білім беру гранттары туралы мәлімет (сәуір 2017)

5В071500-Теңіз техникасы және технологиялары мамандығы, 1 курс – 3 орын.

Мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Жоғары білім алу үрдісінде босаған бос білім беру гранттарын тағайындау туралы» 01.02.2017 күнгі № 44 бұйрығымен 2016-17 оқу жылының қысқы сессиясының қорытындысы бойынша мемлекеттік білім беру гранттары келесі университет студенттеріне тағайындалды:

Ш. Есенов атындағы КМТИУ ғылыми кеңесінің отырысында білім алушылардың жоғары білім алу үрдісінде босаған ваканттық білім беру грантына ауысуы туралы сұрақты қарастыру нәтижесі

2017 жылғы 12 қаңтарда Ш. Есенов атындағы КМТИУ ғылыми кеңесінің отырысында жоғары білім алу үрдісінде босаған ваканттық білім беру грантына ауысу туралы өтініш берген төмендегі білім алушылардың факультет деканаттарына тапсырылған құжаттары қаралды:

Ш. Есенов атындағы КМТИУ жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру туралы конкурс жариялайды

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да 2018-2019 оқу жылында жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандарын даярлауға берілген қосымша мемлекеттік оқу тапсырыстары

2018-19 оқу жылының 1 желтоқсанындағы ақпарат

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары

2018-19 оқу жылының 14 ақпанындағы ақпарат