Колледж тізімі

Мамандықтар тізімі

Мамандықтар атауы және біліктіліктері
• 0101000- Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
Біліктілік: 010101 3 - Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі;
• 0103000- Дене тәрбиесі және спорт
Біліктілік: 010302 3 - Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі;
• 0105000- Бастауыш білім беру
Біліктіліктері:
010501 3 - Бастауыш білім беру мұғалімі;
010503 3 - Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі;
• 0201000- Құқықтану
Біліктілік: 020101 3 - Заңгер;
• 0518000- Есеп және аудит» (салалар бойынша)
Біліктілік: 051803 3 - Экономист – бухгалтер;
• 0807000- Мұнай мен газ кәсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Біліктілік: 080703 3 - Техник-механик;
• 0809000- Мұнай және газ кенорындарын пайдалану (бейін бойынша)
Біліктілік: 080922 3 - Техник-технолог;
• 0816000- Химиялық технологиясы және өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілік: 081604 3 - Техник-технолог;
• 0901000- Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша)
Біліктілік: 090104 3 - Техник-электрик;
• 1103000- Кеме жасау және кеме машиналарының механизміне техникалық қызмет көрсету
Біліктілік: 110317 3 - Құрылысшы-техник;
• 1104000- Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау
Біліктілік:110404 3 - Электр механигі (кемедегі);
• 1201000- Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану
Біліктілік:120112 3 - Техник-механик;
• 1204000- Cу көлігін пайдалану (бейіні бойынша)
Біліктіліктері:
120407 3 - (Кеме) механигі;
120408 3 - (Кеме) электр механигі;
120409 3 - Кеме жүйелерінің механигі;
120410 3 - Техник-кеме жүргізуші;
• 1302000- Автоматтандыру және басқару (бейіні бойынша)
Біліктілік:130202 3 - Электромеханик;
• 1304000- Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
Біліктілік:130404 3 - Техник-бағдарламашы;
• 1305000- Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)
Біліктілік:130502 3- Техник-бағдарламашы;
• 1401000- Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану
Біліктіліктері:
140121 3 - Техник-құрылысшы;
140124 2 - Кең бейінді құрылыс шебері;