Мемлекеттік сатып алу бөлімі

Ш. Есенов атындағы КМТИУ мемлекеттік сатып алу бөлімі Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңына сәйкес жұмыс жасайды. Мемлекеттік сатып алу бөлімі ашық байқаулар және бағалар парағын алу арқылы Ш. Есенов атындағы КМТИУ өндірісін тауарлармен, жұмыстармен және қызметтермен үздіксіз қамтамасыз етеді.

Міндеттері

• Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәсілдер арқылы өндірістік процессте Қоғамды тауарлармен, жұмыстармен және қызметтермен қамтамасыз ету мақсатында сатып алуды тендерлер өткізу арқылы ұйымдастыру және өткізу. (ашық, ықшамдалған және тікелей сатып алу);
• Қоғамда өткізілетін сатып алу процесін жетілдіру үшін методологиялық база әзірлеу;
• Бөлім қызметін үздіксіз жетілдіру.

Функциялары

• Бекітілген нысанға сәйкес құрылымдық бөлімшелерден тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды ынталандыру үшін құжаттарды қабылдау;
• Ықшамдалған тендер арқылы тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу;
• тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатып алу бойынша ашық тендерлер ұйымдастыру мен өткізу;
• тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді тікелей сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу;
• сақтау және банктік кепілдіктерді қайтару процедурасын ұйымдастыру, сонымен қатар қолданыстағы заңнамаға және тендерлік құжаттарда қарастырылған шарттарға сәйкес жабдықтаушының тендерлік өтінімді қамтамасыз ету қайтару процедурасын іске асыру;
• тауарлар, жұмыстар мен қызметтері сатып алу бойынша материалдарды әзірлеу мен дайындау;
• тауарлар, жұмыстар мен қызметтері сатып алу процедуралары бойынша ақпараттарды (хабарламалар) ақпарат құралдарына және Қоғам веб-сайтына беру;
• қажетті ішкі жоспарлау және есеп беру құжаттарын әзірлеу мен енгізуге қатысу, Қоғам қызметіне қатысты ортада автоматтандырылған басқару жүйесі құралдарын енгізуге көмек көрсету;
• бөлім қызметкерлері лауазымдық нұсқауларды әзірлеу және түзету;
• өкілетті органдармен және басқа да мемлекеттік органдармен, сонымен қатар бөлім міндеттеріне кіретін мәселелер бойынша мүмкін болатын жабдықтаушылармен хат алмасу;
• өткізілген сатып алу қорытындыларын басшалыққа ұсыну;
• бөлім міндеттеріне кіретін мәселелер жөніндегі мәселелер бойынша кеңестерге, жиналыстарға, семинарларға, курстарға және басқа да шараларға қатысу;
• Қоғам құрылымдық бөлімшелерінде құжаттармен жұмыс жасау бекітілген ережелерінің орындалуын бақылау;
• Жүктелген барлық міндеттер мен функцияларын қамтамасыз ету есебімен Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінен бөлім жұмысына қажетті мәліметтерді алу;
• Жасасқан келісімшарттардың орындалуын бақылау.

 
Ақтау қаласы, 32 ш/а, Есенов университеті, 10 қабат
 
8(7292)425768 (169)
87075050544
 
azat.mambetov@yu.edu.kz