Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да 2018-2019 оқу жылында жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандарын даярлауға берілген қосымша мемлекеттік оқу тапсырыстары

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да 2018-2019 оқу жылында жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандарын даярлауға берілген қосымша мемлекеттік оқу тапсырыстары
(2018-19 оқу жылының 1 желтоқсанындағы ақпарат)

Мамандықтар бойынша:

1) 6М010300-Педагогика және психология — 1 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

2) 6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті 1 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

3) 6М050600-Экономика — 1 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

4) 6М050700-Менеджмент — 1 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

5) 6М070800-Мұнай-газ ісі — 1 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын.