Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары
(2018-19 оқу жылының 14 ақпанындағы ақпарат)

Мамандықтар бойынша:

1) 5В071500-Теңіз техникасы және технологиялар — 3 курста (2016 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 3 орын;

2) 5В071500- Теңіз техникасы және технологиялар — 1 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын.